BİR HİZMET OLARAK ÜRÜN YÖNETİMİ (PRODUCT MANAGEMENT AS A SERVICE)

Bu hafta ben bir yazı yazmak yerine, bir arkadaşımın ülkemizde hala el atılmamış bir alanda sizlerin dikkatini çekecek ve bir çok sorununuza cevap olabilecek bir konudaki girişimini size aktarmak istiyorum.

Yeni teknoloji ve ürün yönetimi şirketi PIAPEX, her sektör ve ölçekten firmaya zorlu piyasa şartlarında rekabet edebilen ürünler üretmeleri için danışmanlık yapacak;

PI Sayısının Benzersizliği ile Markaları Zirveye Taşıyacak

Yeni teknoloji ve ürün yönetimi şirketi PIAPEX, işletmelerin hızla dijitalleşen ve zorlu hale gelen küresel piyasa koşullarında rekabet edebilen ürünler üretmelerine katkı sağlamak için ürün yönetimi alanında çözümler sunmaya başladı. Bugüne kadar farklı sektörlerde yerli ve milli ürünlerin fikir aşamasından itibaren geliştirme ve yönetimini üstlenen, son olarak ise dijital güvenlik firması Procenne’de ürün ve strateji direktörü olarak görev yapan bilgisayar mühendisi Kadir Kuğu tarafından kurulan PIAPEX, uzun soluklu bir projenin sonucunda hayata geçirildi. Teknoloji ve bilişim ürünlerini odağına alan PIAPEX; savunma, güvenlik, turizm, ulaşım, siber güvenlik, finans, bankacılık ve akıllı şehirler gibi farklı alanlarda içerisinde teknoloji barındıran her türlü ürün için ürün yönetimi hizmeti veriyor. PIAPEX’i ürün yönetiminin Türkiye’de yaygınlaşması ve şirketlerin kurum kültürlerinin bir parçası haline gelmesi hedefiyle kurduklarını belirten Kadir Kuğu, her sektör ve ölçekten şirkete hizmet vermeye hazır olduklarını söyledi. İşletmelerin çalışmalarını ürün yönetimi kültürüne uygun olacak şekilde düzenlediklerini bildiren Kuğu, “Bu sayede şirketlerin tekrar eden işlerden kurtulmalarını ve çalışmalarının sonuçları olan ürünleri daha geniş müşteri kitlelerine ulaştırabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Matematik, mühendislik ve teknik bilimlerde çok önemli bir imge olan ve benzersiz sonsuzluğu ile bilinen PI sayısı ile İngilizce’de zirve anlamına gelen Apex kelimelerinin birleşiminden oluşan PIAPEX marka adımız, hedefimizi tek kelimeyle özetliyor” dedi.


Fikirden ürüne ve müşteriye uzanan ürün yaşam döngüsü içerisindeki her noktada işletmeler için çözüm ortağı olma hedefiyle kurulan PIAPEX; ürün yönetimi, strateji, pazarlama ve satış gibi departmanların en az birinin olmadığı ileri seviye girişimler ve KOBİ’ler için ya da bu bölümler olmasına rağmen süreçlerinde aksaklık yaşayan kurumsal firmalar için kapsamlı ürün yönetimi hizmeti vermeye başladı. Ürün yönetimi ve teknoloji alanlarındaki bilgi birikimiyle hayata geçirilen PIAPEX’in kurucusu Kadir Kuğu, şirketle ilgili şunları paylaştı:

“PI sayısının sonsuz benzersizliği ile ürünleri teknik ve ticari olarak zirveye taşımayı hedefliyoruz”

“Çalışma hayatımın tamamında ürün yönetiminin; üretim yapan bir kuruluşun en önemli ve vazgeçilmez güçlerinden biri olduğunu, şirketlerin stratejilerine doğrudan etki ettiğini, şirketleri özellikle uluslararası arenada bir üst lige çıkardığını gördüm. Bu doğrultuda, ürün yönetiminin Türkiye’de daha da yaygınlaşması ve şirketlerin kurum kültürlerinin bir parçası haline gelmesi hedefiyle PIAPEX şirketini kurdum. Şirket ismimiz, mühendislik bölümlerinin neredeyse tamamında sıkça kullanılan dolayısıyla matematiği, mühendisliği ve teknik bilimleri çağrıştıran önemli bir imge olan PI sayısından geliyor. Aynı zamanda sonu keşfedilememiş benzersiz bir sayı olarak geometri ve matematikte ayrı bir yere sahip olan PI; kimi araştırmacılar tarafından DNA yapısı, insan anatomisi, zaman kavramı ve hatta kaderle bile ilişkilendiriliyor. Bu sayının bir yandan teknik diğer yandan ise benzersizlik özelliklerini ürünlere benzetiyoruz. PI sayısının çağrıştırdığı teknik kısım PIAPEX’in ürün yönetimi sunduğu ürünler için gerekli olan teknik bilgi ve tecrübeye sahip olması veya buna çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini anlatıyor. Sürdürülebilir ve rekabet edebilir ürünler elde edebilmek için her ürünün kendine özgü, bir anlamda benzersiz kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması gerekliliğini ifade ediyor. APEX ise İngilizce’de zirve anlamına geliyor. Bu noktada PIAPEX, şirketimizin hedefinin ürünleri teknik ve ticari olarak zirveye taşımak olduğunu tek kelimeyle anlatıyor.”


“Dünyanın en değerli markalarının kurucuları çok başarılı ürün yöneticileri”


Ürün yönetimi kavramının özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde şirketlerin kültürü haline geldiğini vurgulayan PIAPEX Kurucusu Kadir Kuğu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün hayran olunan birçok marka, ürün yönetiminin iyi yapıldığı firmalar tarafından geliştiriliyor. Dünyanın en değerli markalarının kurucularına baktığımızda her birinin çok iyi ürün yöneticileri olduklarını görebiliyoruz. Bununla birlikte bir ülke veya coğrafyada başarılı olmuş bir ürün yöneticisi ya da yöntem, farklı bir coğrafyada başarılı olamayabilir. Çoğu ürünün başarısı, sunulduğu coğrafyadaki sosyal ve kültürel dengeleri gözetmesine bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle iyi bir ürün yöneticisinin aynı zamanda iyi bir toplum mühendisi olması da gerekiyor. PIAPEX olarak global bakış açımızın yanında içinde bulunduğumuz coğrafyayı ve kültürü çok iyi tanıyoruz. Bu gücü yönettiğimiz ürünlerin başarıya ulaşmasında da kullanıyoruz.”

Türkiye’den dünya markaları çıkabilmesi için ürün yönetimi kurum kültürü haline gelmeli

Türkiye’de ürün yönetiminin nispeten yeni bir kavram olarak çoğu zaman proje yönetimi ile karıştırıldığını vurgulayan Kadir Kuğu, “Bu iki kavram arasındaki en önemli fark; projelerin belirli bir bitiş tarihlerinin olması, ürünlerin ise doğum, yaşam ve ölümün olduğu bir döngüye sahip olmasıdır. Bazı ürünler asırlarca yaşayabildiği gibi bazı ürünler daha doğmadan yok olabiliyor. Bir diğer önemli ayrım ise projelerin her seferinde yeni duruma göre tekrar planlanması ve yeni şartlara göre değişen ihtiyaçların yönetilmesinin gerekliliği. Ürün yönetimi ise ne kadar farklı proje olursa olsun, en az değişiklikle tüm projelerde kullanılan ürünlerin oluşturulmasını başarı kabul ediyor. PIAPEX olarak; ülkemizin özellikle teknoloji alanında sınıf atlamasının ürün yönetimine verdiği öneme bağlı olduğuna inanıyoruz. Türkiye’den dünya markalarının çıkabilmesi için firmalarımızın ürün yönetimini kurum kültürlerine dahil etmeleri gerekiyor. PMaaS (Product Management as a Service / Bir Hizmet Olarak Ürün Yönetimi) yaklaşımıyla işletmelerin uluslararası arenada rekabet edebilen ürünler geliştirmelerine yardımcı olma hedefiyle kurulan PIAPEX; işletmelerin çalışmalarını ürün yönetimi kültürüne uygun olacak şekilde düzenleyerek tekrar eden işlerden kurtulmalarını ve çalışmalarının sonuçları olan ürünleri daha geniş müşteri kitlelerine ulaştırabilmelerini sağlayacak” diye konuştu.

Ürünün doğumundan emekliye ayrılmasına kadar bütüncül çözüm

Öncelikli olarak teknoloji ve bilişim ürünlerini odağına alan PIAPEX’in savunma, güvenlik, turizm, ulaşım, siber güvenlik, finans, bankacılık ve akıllı şehirler gibi farklı alanlarda içerisinde teknoloji barındıran her türlü ürün için ürün yönetimi hizmeti vereceğini söyleyen Kuğu, sözlerine şöyle devam etti: “Hızla dijitalleşen global bir dünyada ve zorlu piyasa şartlarında işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde uzun yıllar hayatta kalması daha da önemli hale geldi. PIAPEX olarak; ürünün mali performansını artırmak ve yerelden global bir marka yolunda ilerlemesi için pazar ve rakip analizlerinin yapılması, stratejisinin oluşturulması, yol haritasının belirlenmesi, kapsam ve özellik detaylarının netleştirilmesi, ürünün geliştirilmesi, test ve doküman süreçlerinin yönetilmesi, iş modeli ve fiyatlarının oluşturulması, hedef pazarın belirlenmesi, pazarlama enstrümanlarının belirlenmesi ve oluşturulması, ürün eğitimlerinin verilmesi, ekosistemin oluşturulması ve yaygınlaştırılması, müşteri geri bildirimleriyle ürünün yol haritasının beslenmesi ve ürünün emekliye ayrılması gibi konuların tamamında bütüncül çözümler sunuyoruz.”

Ürün yönetimi hizmeti iş gücünün ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor

Ürün yönetimi içerisinde mühendislik, işletme, pazarlama, satış, iletişim, tasarım, girişimcilik, strateji ve bunlarla sınırlı olmayan pek çok konu, disiplin ve iş alanlarının olduğunu söyleyen Kadir Kuğu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ürün yönetiminin kompleks yapısından dolayı çoğu zaman bu yeteneklere sahip ürün yöneticilerinin bulunmaya çalışılması şirketler için zaman kaybı ve yüksek maliyete sebep oluyor. Ürün yönetiminin yapılmadığı firmalarda ürün kapsamı, müşteri görüşmeleri ve ürün dokümanlarının oluşturulması teknik ekipler tarafından yapılıyor. Bu durum mesaisi artan çalışanlar, zaman ve kaynakların verimsiz kullanılması, müşteri memnuniyetsizliği gibi sorunları da beraberinde getiriyor. PIAPEX olarak, teknik ekiplerin geliştirme ve üretim ortamına yoğunlaşmalarına imkân sağlıyoruz. Ürün dünyasında; ürünün zaman planlaması, ürünün fiyat ve iş modelinin belirlenmesi, pazara doğru zamanda çıkması ve hedefe yönelmesi, marka yönetiminin yapılması, müşteri ve satış ekiplerine ürün hakkında vizyon ve gelecek bilgilerinin verilmesi, müşteriden geri bildirimlerin toplanması ve ürünün yol haritasında güncellemelerin yapılması gibi karmaşık bir denklem söz konusu oluyor. Şirketimiz, bu denklemi sadeleştirerek problemin çözülmesini sağlıyor ve daha düşük maliyetlerle çok daha hızlı bir şekilde şirketlerin ürün yönetimi ihtiyacını karşılıyor. Bununla birlikte şirketlerin kendi bünyelerinde ürün yönetimi ekiplerinin oluşturulması, eğitimlerin verilmesi ve ürün yönetimi danışmanlığının sağlanması gibi faaliyetleri de üstleniyoruz. Sağladığımız katma değerle teknik ve ticari ekipler arasında köprü görevi görerek, birçok firmanın üstesinden gelmekte zorlandığı teknik ve teknik olmayan ekipler arasındaki iletişim sorununun ortadan kalkmasını da sağlıyoruz.”


Kadir KUĞU
PIAPEX Kurucusu

Detaylı bilgi için: http://www.piapex.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s